ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.

.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!
Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
-----

--Ασφαλώς απαραίτητον Ατομικόν Ανθρώπινον Δικαίωμα είναι το Δικαίωμά μας επί του σώματός μας! Το Δικαίωμα δε αυτό είναι Ιερόν και διά τούτο το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος αποτελεί μέρος του ΠΡΩΤΟΥ Ατομικού Ανθρωπίνου Δικαιώματος, αυτού της Θρησκευτικής Ελευθερίας! Βεβαίως, σπουδαιότερον έτι Δικαίωμα είναι αυτό της Ευθανασίας! Εάν δεν έχω το Δικαίωμα να τερματίσω την ζωήν κατά τρόπον ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ, να με συγχωρείτε, αλλά ακούγεται ωσάν θρασύς χλευασμός να μού λέγουν ότι έχω Δικαιώματα, Νά! Πολιτικά  Δικαιώματα! Να ψηφίσω αν θέλω πρωθυπουργό τον Αλέξη! Μέ εμπαίζουν!

--Με έναν αγώνα μιάς 20ετίας προσπαθούμε διά το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος! [Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη μεγάλη εκδήλωσις υπέρ της αποτεφρώσεως ήτο η Συνεδριακή ημερίδα η οποία έλαβε χώραν στο ξεν. "Ρουαγιάλ Ολύμπικ" την 29ην Μαρτίου 1998 με θέμα: "Η νόμιμος αναγνώρισις του δικαιώματος επιλογής του τρόπου της μεταθανατίου αυτοδιαθέσεως - ταφής ή καύσεως", που ωργανώθη υπό της Εταιρείας μας]

--Το στοιχειωδώς ευνομούμενον κράτος ΟΦΕΙΛΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, να έχη στην διάθεσιν των πολιτών του ΟΛΟΥΣ τους γνωστούς τρόπους  Αποθέσεως του σώματος! Διατί εν Ελλάδι απαιτούνται πολυετείς αγώνες διά τα απλά, αυτονόητα Ανθρώπινα Δικαιώματα;;

--Διότι ΔΕΝ θέλει την αποτέφρωσιν η Χ.Ο. Εκκλησία, όχι διά λόγους δογματικούς φυσικά, όλες οι άλλες χριστιανικές Εκκλησίες την έχουν δεχθεί από 100ετίας [αυτό ήτο και το θέμα της ομιλίας μας στην τότε Συνεδριακήν ημερίδα]! Δεν την θέλει "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διά να εισπράττονται χρήματα στην "ευχή" στο νεκροταφείο!

--Ολα δε τα πολιτικά κόμματα ήσαν και είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας! Τούτο ισχύει γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι, από τους "διστακτικούς" του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ έως τους Ακροδεξιούς!
--Ομιλώντας διά τους Δεξιούς, εδώ, τώρα, την τροπολογίαν κατεψήφισαν οι συνεταίροι της κυβερνήσεως, οι ΑΝΕΛ!
Είναι Δεξιοί μας εξηγούν οι ΑΝΕΛ, είναι εθνικιστές κι ονειρεύονται το Εθνικόν κράτος τους ως ένα κράτος που θα διοικεί ο Χ.Ο. Αρχιεπίσκοπος με μίαν Βουλήν διακοσμητικήν! Ενα κράτος χωρίς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα υπό την ολοκληρωτικήν χριστιανικήν ιδεολογίαν, οπως θα την ερμηνεύη ο κάθε Αρχιεπίσκοπος! Ετσι μας λέγουν θα μεγαλουργήση ο Ελληνισμός! [περαιτέρω αυτά που έχομε γράψει προς τους φίλους μας ΑΝΕΛ και ισχύουν δι' όλους οσοι έχουν ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΙΔΕΕΣ]!

--Τα ίδια και χειρότερα με την ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΝ [υπέρ της οποίας έχομε επίσης αγωνισθή], όπου πάλι τα ίδια, πάλιν η αντίδρασις της Εκκλησίας, πάλι "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διότι έχει ευρεθεί ότι ο άνθρωπος μέσα στους φρικτούς πόνους του επωδύνου θανάτου με διατεταραγμένας τας φρένας υπογράφει δωρεές προς την Εκκλησίαν! 

--Ούτως λοιπόν εφθάσαμε και παραδόσαμε τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!

--Λυπούμαι ειλικρινώς γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι που είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας, ιδίως διά την Νέα Δημοκρατία!! Λυπούμαι γιά τα χάλια τους! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ:
Αισθάνομαι την ανάγκην να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΘΕΡΜΩΣ την ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ, χάρις στην οποία θα απολαύση ο κάθε Ελληνας, κι ο πιό φτωχός, τα δύο αυτά  θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα!
 
==============
Προς τους ΑΝΕΛ:
------
Απελέκητε φίλε μου ΑΝΕΛ, θαπρεπε να γνωρίζης 2-3 απλά πράγματα:
= 1.600 έτη είχε στην διαθεσί του ο Χριστιανισμός να ιδρύση την κατ' αυτόν ιδανικήν πολιτείαν, δεν ήταν λίγα! Ανοιξε τα μάτια σου και δες τί έκανε!
= Είσαι εθνικιστής (τρομάρα σου) και χριστιανός· τί είδους χριστιανός είσαι που ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ότι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ως αίρεσιν τον «Εθνικισμόν και τον Εθνοφυλετισμόν» με την "Μείζονα και "Υπερτελείαν Σύνοδον των  Πατριαρχών και  Προκαθημένων  της  Ορθοδόξου Εκκλησίας"  του 1872 ;; 
«η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υπερεθνική και επομένως αναίρεση του εθνικισμού και φυλετισμού», «ο φυλετισμός τελικά είναι μια εκκλησιολογική αίρεση, αφού διασπά την ενότητα της Εκκλησίας, που είναι το Σώμα του Χριστού», «η Εκκλησία διέβλεψε τον μεγάλο κίνδυνο του φυλετισμού, που στην πραγματικότητα συνιστά τον εθνικισμό», διδάσκει στα Κατηχητικά σχολεία η Εκκλησία!
----
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
Λέγεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ότι κολλάς στην εκκλησία γιά ψήφους! Γιά πες μας πώς το φαντάζεσαι αυτό;; Φαντάζεσαι ότι:
Θα ανέβη ο Αρχιεπίσκοπος στον αμβωνα και θα ειπή «Ψηφίστε ΑΝΕΛ»;;
----
Λέγεις ότι σου ζητώ να αποκηρύξης την Εκκλησία! ΟΧΙ, φίλε μου ΑΝΕΛ, τίποτε δεν χρειάζεται να κάνης!! Τίποτε!! Απλώς να μην είσαι δουλικός έναντι των Δεσποτάδων!! Δες το μεγάλο κόμμα της Δεξιάς στα δύσκολα, το 1950!! Δεν ήτο ο Κ. Καραμανλής δουλικός έναντι των Δεσποτάδων και ΟΥΔΕΙΣ τον έψεξε δι' αυτό!!
----
ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Με όλα αυτά τα παλαιοδεξιά, τα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», τα «Ελλας Ελληνων Χριστιανών», βούλιαξε το μέτωπο το Εθνικό, το Πατριωτικό, έγινε 700 ψήφοι (όσους πήρε η «Πρώτη Γραμμή» του Κ. Πλεύρη)! Εσύ σηκώθηκες στον αφρό διότι σε πήρε το κύμα, το αντιμνημονιακό, πήρες την ψήφο διαμαρτυρίας!!
Θάπρεπε να το εκμεταλλευθής αυτό δημιουργώντας και προβάλοντας μία ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, προσελκύοντας τους σκεπτομένους, αυτούς που θέλουν να βγουν απ' το τέλμα, κι όχι να ξεπέφτης όλο και πιό πολύ στον παλαιοκομματισμό αγρεύοντας ψήφους στις εκκλησίες!
-----
ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ:
 Ξέρεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ποιόν τιμωρείς;;
Τον φτωχό τιμωρείς φίλε μου ΑΝΕΛ, που δεν έχει στην ακρη τα 3-4 χιλιάρικα γιά την Βουλγαρία! Οι αλλοι πληρώνουν και δεν έχουν ανάγκη τον ελληνικόν Αποτεφρωτήρα!!
ΚΡΙΜΑ!!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
======

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

"ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2017"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστάς της επιτυχίας της εκδηλώσεως της Εταιρείας Αρχαιοφίλων "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2017", η οποία έλαβε χώραν χθες, 9ην Σεπτεμβρίου 2017.
Ευχαριστούμε τους προσελθόντας φίλους και τους αποτελέσαντας τον ιερατικόν μας κύκλον, τους οργανωτάς και τις κυρίες που συμμετέσχον με εξαιρετικήν επιτυχίαν στο θεατρικόν δρώμενον. Ευχαριστούμε τα μέλη του αγήματος "ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ" που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμώς τους φίλους που εβοήθησαν με την ευγενικήν χορηγίαν τους να πραγματοποιηθή η εκδήλωσις! Φυσικά, χίλια ευχαριστώ στην ψυχήν της διοργανώσεως, την Χρύσα Ζαφειροπούλου! Ευχόμεθα εις όλους υγείαν και χαράν και του χρόνου! --- Παν. Μαρίνης


Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
-----------

«Ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη ή δημιουργηθηκε ως ανθρωπος;»
Ενας φίλος έθεσε αυτό το πολύ σημαντικόν ερώτημα, το οποίον αξίζει να το αναλύσωμεν συνοπτικώς!

Μετάβασις εις: 

http://hercolano.blogspot.gr/2017/05/blog-post_27.html


=============

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;
-----
Αιφνιδίως, είχαμε μίαν επίθεσιν κατά του "Αγίου Φωτός" τόσον από τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον και από τους Αθέους!
Διατί συνέβη αυτό;; Συνέβη στα πλαίσια της δεινής επιθέσεως κατά του Χριστιανισμού που ευρίσκεται εν εξελίξει εις όλην την Δυτικήν Ευρώπην υποκινούμένη από τας κυβερνήσεις και συνεπικουρούντων κατά όλως παράδοξον τρόπον και των Χριστιανών ηγετών, ως ο Πάπας Φραγκίσκος! Διά παράδειγμα, κυβερνητικές επιτροπές επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοσοκομεία και μηνύουν όποια γυναίκα υπάλληλο φοράει σταυρουδάκι διά παράβασιν της αρχής της λαϊκότητος (χωρίς βεβαίως να ενοχλούνται από την μωαμεθανή νοσοκόμα με το χιτζάμπ και τα γάντια που μάλιστα αρνείται να πλύνη τα χέρια της)! Η παντοειδής επίθεσις κατά του Χριστιανισμού αποδίδει: στο Λονδίνον έκλεισαν 500 εκκλησίες και συγχρόνως άνοιξαν 437 τζαμιά!! Αυτός είναι και ο σκοπός της επιθέσεως: ενας ξεδντιασμένος και δαρμένος Χριστιανισμός ναναι ανίκανος να αντιδράση και αντιθέτως να συνδράμη και αυτός την μωαμεθανικήν κατάκτησιν της Ευρώπης!
ΟΜΩΣ, ας ιδούμε τας παραμέτρους του ζητήματος:

1. Ευρίσκουν, κομμουνιστές και Αθεοι, το "Αγιον φως" γελοίον! Υπάρχει κάτι κατά πολύ πιό γελοίον από οτιδήποτε και αυτό είναι η ΑΘΕΪΑ, η οποία είναι αρρώστεια και πληγή των κοινωνιών και το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ο άνθρωπος! Συνάμα η ΑΘΕΪΑ είναι η πιό έξαλλη και φανατική και δολοφονική θρησκεία που υπάρχει, υπερακοντίζουσα και αυτόν τον Μωαμεθανισμόν σε βιάν και μισαλλοδοξίαν!! Ακούγοντας τους Κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τους Αθέους να καταφέρονται κατά του "Αγίου Φωτός" μόνον αποστροφήν και βδελυγμίαν αισθανόμεθα! 
2α. Είναι το "Αγιον φως" γελοίον;; ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ!! Είναι θεσμός ΙΕΡΟΣ της Ελληνικής Θρησκείας και όλων των άλλων παραδοσιακών θρησκειών η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και οι βωμοί του πυρός που αφθονούσαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις και οπωσδήποτε εις κάθε εορτή το Πυρ ελατρεύετο διά εκδηλώσεως ειδικής, της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ. Το αυτό και στις άλλες παραδοσιακές θρησκείες τόσον ώστε π.χ. η Περσική θρησκεία ονομάζεται συνήθως Πυρολατρεία και οι πιστοί της Πυρολάτρες!
2β.Συνάμα σε όλες τις παραδοσιακές θρησκείες και στην Ελληνική, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ κοινή εορτή, εκτός των τοπικών, είναι Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία παραμένει η μεγαλυτέρα εορτή στην Κίνα και Ιαπωνία και φυσικά στην Ινδία, το DIVALI. Είναι η εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού όπου ακριβώς το παχύ σκότος του Μετακατακλυσμιαίου χειμώνος εκφωτίζει το πυρ του βωμού και της λαμπαδηδρομίας! Συνάμα ως εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού συνδέεται με τα ύδατα και διά τούτο στην  στην Κίνα και Ιαπωνία γεμίζουν επιπλέοντα φαναράκια τους ποταμούς!  Στην Αθήνα εορτάζετο την  τρίτην ημέραν των Ανθεστηρίων, ενώ στην Υστέραν Αρχαιότητα είχε καθιερωθή ως κοινή εορτή η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία εορτάζετο ιδιαιτέρως λαμπρώς εις την Αίγυπτον συνδυαζομένη με τελετουργικήν κολύμβησιν στον Νείλον! Ημερομηνία τελέσεως της εορτής ητο η 6η Ιανουαρίου! Οι Χριστιανοί διαπορούσαν τί να βάλουν στην θέσιν της, αρχικώς είπαν τα Χριστούγεννα (διό οι αρχαίες Εκκλησίες ως η Αρμενική, εξακολουθούν να εορτάζουν τότε τα Χριστούγεννα) κατόπιν είπαν να βαπτίζονται τότε οι κατηχούμενοι κρατώντας λάμπάδες και έτσι έγιναν τελικά με φως και ύδωρ η χριστιανική εορτή ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!
2γ. Αντικειμενικώς εξετάζοντες τα πράγματα, ο Κόσμος και τα σύμπαντα υπάρχουν εφ' όσον υπάρχει το "κοσμογονικόν πυρ" της πυρίνης σφαίρας της Κοσμογονίας! Τούτο προκαλεί τη "μεγάλη έκρηξι" και την δημιουργία και έκπτυξι ενός σύμπαντος το οποίον επεκτείνεται καθ' όσον υπάρχει η θερμότης του κοσμογονικού πυρός ενώ όταν εξαντλείται τότε επέρχεται η συρρίκωσις του σύμπαντος το οποίον καταλήγει και πάλις εις μίαν πυρίνην σφαίραν! Οπότε το Πυρ τούτο αποτελεί το κατ' εξοχήν στοιχείον του Κόσμου προς το οποίον ο άνθρωπος οφείλει να αποδίδη δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν! Το "κοσμογονικόν πυρ" στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν ανήκει στην Θεάν Εστίαν και διά τούτο εις κάθε ναόν, εις κάθε ιεροπραξίαν, τιμάται πρώτον το "κοσμογονικόν πυρ" και η Θεά Εστία! Είναι το γνωστόν «Αφ' Εστίας άρχεσθε!» 
-----
Εικών: Από την καταστροφήν των αγαλμάτων υπό των Αθέων.
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
---

Ενας φίλος μού έγραψε ότι οι Ελληνες είχαν κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν κι ΟΧΙ θρησκεία, ας το εξετάσωμε:
Ως γνωστόν διά την θρησκείαν υπάρχουν πολλοί ορισμοί, γενικοί και ειδικοί, οπως νομικοί, κοινωνιολογικοί κλπ. Ενας πολύ χρησιμος ορισμός είναι αυτός  ότι: "Θρησκεία είναι η ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου"! Ομοίως, κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις σημαίνει μία ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου και όθεν, οι έννοιες θρησκεία και κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις είναι ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ.
Επομένως θρησκεύων είναι αυτός ο οποίος έχει εσχηματισμένην μίαν ισχυράν πεποίθησιν περί της φύσεως του ανθρώπου και του Κόσμου, αυτός που διαθέτει μίαν  κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν, ενώ "άθρησκος" είναι αυτός ο οποίος ζων ανεξέταστον βίον δεν ενδιαφέρεται διά τοιαύτα υπαρξιακά ερωτήματα και δεν διαθέτει ιδίαν κοσμοθέασιν! Υπάρχουν πολλοί άθρησκοί; Οχι, δεν υπάρχουν, διότι οι ζώντες φυτικόν βίον απλώς πιστεύουν ακρίτως την θρησκείαν εις την οποίαν τους ενέταξε ή κοινωνία και η οικογένειά των! Διανοούμενοι οι οποίοι δηλώνουν άθρησκοι συνήθως εννοούν και πιθανώς δεν θέλουν να το ειπούν καθαρά ότι είναι άθεοι!
Κατόπιν, το σύνολον των ισχυρών πεποιθήσεων περί ανθρώπου και Κόσμου διαχωρίζεται σε δύο ομάδες ως εξής: Η πρώτη ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος έχει σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν, ενώ η δευτέρα ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Οι έχοντες πεποιθήσεις της πρώτης ομάδος λέγονται Θεϊσταί, ενώ οι έχοντες πεποιθήσεις της δευτέρας ομάδος λέγονται Άθεοι. Όθεν ως Αθεΐα χαρακτηρίζεται η άποψις ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Η Αθεΐα φυσικά είναι και κοσμοαντίληψις και θρησκεία και μάλιστα από τις πλέον σκληρές και φανατικές!
----
Ενας άλλος φίλος μου είπε ότι οι ελληνες δεν είχαν την λέξιν θρησκεία. Ασφαλώς την είχαν! Η λέξις θρησκεία είναι αποκλειστικώς ελληνική και ουχί λέξις της ομογλωσσίας, επλάσθη την Κλασσικήν εποχήν ως ονομασία των θρησκευτικών τελετών και παράγεται από το επίθετον θρηίκιος - θρῄκιος, ο εκ Θράκης, δηλαδή, οι εκ Θράκης προερχόμενες τελετουργίες εκ του Θείου Ορφέως!
Στην Λατινική αντί της λέξεως θρησκεία υπάρχει η λέξις Religio, αγνώστου ετύμου, πιθανολογουμένη εκ του religere = επαναλαμβάνω.
----
Η εικόνα από το λεξικόν Δημητράκου.


Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
------
ΣΩΣΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗ:
… στην χριστιανική θρησκεία υπάρχει ο πνευματικός στον οποίο πηγαίνουν οι πιστοί και εξομολογούνται και συζητούν αυτό που τους προβληματίζει, ποιος είναι ο σκοπός της εξομολογήσεως αφού ο άνθρωπος δεν σταματά να κάνει λάθη και να ζητάει μετά συγχώρηση;; στην δική μας θρησκεία υπάρχει αυτός ο θεσμός ;;
-------
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
== Στην πρωτοχριστιανικήν εποχήν η εξομολόγησις ενός παραπτώματος εγίνετο πραγματικά σωστά κι όχι όπως σήμερα: ο εξομολογούμενος ομιλούσε στην εκκλησία μπροστά στο εκκλησίασμα και το εκκλησίασμα ελάμβανε θέσιν!
== Τί σημαίνει το να ομολογώ ότι "εκανα ενα παράπτωμα;" ότι αναγνωρίζω ότι η πράξις μου ήτο άδικος και εκφράζω μετάνοιαν! Η ουσία του ζητήματος είναι τό ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ, ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ. Τούτο σημαίνει και τον βαθύν ψυχικόν μου πόνον διά το κακόν που έπραξα, την εντροπή μου, την θέλησίν μου να ομολογήσω, να ελαφρυνθώ και την θέλησιν να τιμωρηθώ, με σκοπόν να αντιληφθώ καλύτερον το σφάλμα μου!
== Εκανα ενα παράπτωμα, επομένως πρέπει να ομολογήσω, να υποστώ και την δέουσαν ποινήν διά να εξιλεωθώ, να αισθανθώ ότι συνεχωρήθην! Προς ποίους οφείλω να ομολογήσω; Προς τους συμπολίτας μου, επομένως δημοσίᾳ και εις δημόσιον χώρον. Στον Χριστιανισμόν τοιούτος χώρος είναι η Εκκλησία (των ομοδόξων) και επομένως το λέγω στο εκκλησίασμα, στον ιερέα, και ζητώ συγχώρησιν και να μου επιβληθούν τα δέοντα επιτίμια! Οπότε, επιστρέφω και πάλιν αγνός στην κοινωνίαν οπου ζω!
== Επίσης, πιστεύω στην Θείαν δικαιοσύνην, οπότε τα επιτίμια σημαίνουν και την υπό του Θείου συγχώρησίν μου!

== ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ, ΑΛΛΑ:
Αντιθέτως, το σημερινόν των Χ.Ο.: "το λέγω κατ' ιδίαν στον ιερέα" , εμπεριέχει κάτι το ΑΤΟΠΟΝ και ΕΛΛΕΙΠΕΣ: Δεν επιθυμώ να ταπεινωθώ ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος, τουθόπερ σημαίνει ότι ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου το παράπτωμα που διέπραξα, αλλά ζητώ την συγχώρησιν επειδή φοβούμε την Θείαν τιμωρίαν, όπως ακριβώς οι αμετανόητοι στα πολιτικά δικαστήρια επιδιώκουν ελαφράν ποινήν με διαφόρους επιμέμπτους τρόπους!

ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:
«ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΣΕ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΦΙΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ»
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ" ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΣΑΝ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ! ΟΜΩΣ η αληθής εξομολόγησις δεν κινδυνεύει από αυτό διότι α) ούτως ή άλλως, εξομολογούμαι το παραπτωμά μου δημοσίως σε όλους και β) ΔΕΝ εξομολογούμαι κάτι που δεν θεωρώ παράπτωμα! Διατί π.χ. να ομιλήσω στον εξομολόγον διά την εθνικήν μου δράσιν κατά του Αλή πασά;;

Ομοίως, πλήρως άτοπος είναι ο Ρωμαιοκαθολικός τρόπος εξομολογήσεως: τελείως ανωνυμος πίσω από ένα παραθυράκι, οπότε δεν ταπεινώνομαι ούτε ενώπιον του ιερέως, καθιστά την εξομολόγησιν διαδικασίαν καθαρώς δικαστικήν: παράπτωμα/ποινή, οπότε ελλείπει τελείως η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ψυχική αναγνώρισις του παραπτώματος!

== Ενας φίλος προ ημερών μού είπε διά δύο θέματα που είχον δημιουργηθή μεταξύ αυτού και δύο άλλων κοινών φίλων· δεν ήτο κάτι το αξιόλογον, απλές παρεξηγήσεις. Πήγε και τους εζήτησε συγγνώμην και δεν εκράτησε κρυφό το γεγονός από τους άλλους! Ητο μία σωστή πράξις εξομολογήσεως/συγχωρήσεως! 
== Επομένως, και στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν θεωρούμε αυτονόητον ότι κάποιος φίλος μας που τον βαρύνει κάποιον παράπτωμα ή σφάλμα θα σηκωθή και θα το αναφέρει δημοσίως εις τον Ευκτήριον Οίκον μας και θα ζητήση συγχώρησιν και τα δέοντα επιτίμια!

== ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ: Η ουσία του πράγματος είναι ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου την ουσίαν της πράξεώς μου ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΡΑΞΩ τοιούτον τί! Εάν αυτό δεν είναι κατορθωτόν εν ζωή, τί θα συμβή στο Επέκεινα; Οταν μου ανακοινωθή ότι η τάδε πράξις μου ήτο άδικος τότε θα εννοήσω; Θα συγκλονισθώ; Εφ' όσον εννοήσω πλήρως τότε καλώς, εφ' όσον όμως όχι, τότε θα πρέπει να μου καταδειχθή εναργώς και επ' εμού του ιδίου το αποτέλεσμα της πράξεώς μου ώστε να κατανοήσω τελικώς την βαρύτητά της, οπότε αναγκαστικώς, αι τοιαύται ψυχαί, ως λέγεται εις τον Φαίδρον (Phdr. 249a): «εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν»!

== Συναφώς, διά την εδώ ανθρωπίνην δικαιοσύνην: Πολλάκις λέγεται: "άλλοτε οι άνθρωποι ήσαν βάρβαροι, είχαμε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και το οδόντα, αντί οδόντος, ενώ τώρα έχομε τον νομικό μας πολιτισμόν, όπου η ανωτάτη ποινή είναι ισόβια ίσον το πολύ 12ετής καθειρξις και οι φυλακές μόνον με τις γνωστές μας άλλοτε φυλακές δεν ομοιάζουν". Ο τρομοκράτης που χθές, στα Γεγονότα του Λονδίνου 21/3/2017, εφόνευσε και ετραυμάτισε ανθρώπους που αμέριμνοι εβάδιζαν στην γέφυρα του Ουεστμίνστερ και δώδεκα από αυτούς "θα παραμείνουν με αναπηρίες που αλλάζουν τον ρυθμόν της ζωής", τουτέστιν παραλύσεις, κομμένα χέρια, πόδια κλπ, πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή την έννοιαν των πράξεών του αν δεν βιώσει ο ίδιος την ζωή με π.χ. κομμένα πόδια; Ο βομβιστής που έβαλε την βόμβα στο κλιμακοστάσιον της πολυκατοικίας μας -διά να έλθωμε στα καθ' ημάς-  πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή το πάθος και τον πόνο αυτών που ετραυμάτισε; Με το μείνη, εάν συλληφθή, 2-3 μήνες στις φυλακές περιφερόμενος και υπερηφανευόμενος διά το φωτοστέφανον του "αντιεξουσιαστού";; Μοιραίως, όλοι αυτοί ΟΥΔΕΝ θα αντιληφθούν, ΟΥΔΕΝ αποτέλεσμα παρήγαγε η ανθρωπίνη δικαιοσύνη που κατά την ιδικήν μας θρησκευτικήν άποψιν έχει έναν κύριον σκοπόν: ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΣ εδώ την ουσίαν της πράξεώς σου και εδώ να ΜΕΤΑΝΟΗΣΗΣ! Να μην λησμονούμε ότι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι Θεά μεγάλη, Ελληνική (διαβάσατε τον "Πίνακα του Κέβητος";;). Οθεν, αδίκως εσπαταλήθη η ανθρωπίνη δικαιοσύνη και τα χρήματα που διατίθενται διά το σωφρονιστικόν σύστημα! Και εφ' όσον έγινε ούτως κατ' ανάγκην θα υποστής πολύ βαρυτέρους σωφρονισμούς στα «ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια» (διαβάσατε τον Φαίδωνα, σάς παρακαλώ)! 
======

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
--------
Φίλοι μας, που δεν επιθυμούν να διαβάσουν εκτεταμένα συγγράμματα, όπως η "Ελληνική θρησκεία" κι ούτε πολυσέλιδα κείμενα, καν την "Ομολογία πίστεώς" μας, ζητούν να τους ειπούμε με "δυό λόγια" τί είναι η Ελληνική μας θρησκεία. Αυτό δεν είναι εύκολον αλλά ας δοκιμάσωμε προχείρως:
1. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού και συγχρόνως το απόσταγμα αυτού. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο καρπός της ελληνικής θρησκείας και το μέτρον αξιολογήσεώς της!
2. Η Ελληνική θρησκεία (όπως και όλες οι άλλες άξιες του ονόματός των θρησκείες) έχει ως θεμελιώδη και πρώτην αρχήν της ότι «ο Κόσμος έχει Σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν». Τούτο μάλιστα την διαχωρίζει εξ αρχής από την Αθεΐαν την οποίαν και αποδιοπομπεί ως μέγα κακόν κατά το ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου του 431.
3. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία μεγάλη, πλήρης και δημοσία, ασκεί δημοσίως την λατρείαν της και την διδασκαλίαν της και απαραίτητος προϋπόθεσις διά τους πιστούς της αλλά συνάμα και σωτηριολογική έδρα της είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
4. Η Ελληνική θρησκεία αποτελεί μέγα και πλήρες σύστημα φιλοσοφικόν και ηθικόν, μεγαλοπρεπές οικοδόμημα απολύτως στεγανόν λογικώς και εδραζόμενον επί σταθερού κρηπιδώματος από αξιώματα τα οποία κλειδώνουν πλήρως μεταξύ των.
5. Η Ελληνική θρησκεία λατρεύει Θείες προσωπικότητες, Ήρωες, Δαίμονες και Θεούς, στους οποίους αποδίδει δόξαν τιμήν και προσκύνησιν [διά να το κατανοήσωμε: όπως ακριβώς έχουν και λατρεύουν οι χριστιανοί τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους]. Θεωρούμε δε από όλην την απειροπληθή πυραμιδοειδή ιεραρχίαν των Ανωτέρων Κόσμων ως κατάλληλον λατρευτικήν κορυφήν διά τον νυν χώρον και χρόνον τους Δώδεκα Θεούς.
Τί ΔΕΝ είναι η Ελληνική θρησκεία:
1. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη και ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ αποτελεί τμήμα, κλάδον, φιλοσοφικήν έκφρασιν ή ερμηνευτικήν πλευράν κάποιας άλλης θρησκείας!
2. Η Ελληνική θρησκεία, ως μέγα και πλήρες φιλοσοφικόν και ηθικόν σύστημα, αποτελεί Κανόναν ρυθμιστικόν του όλου βίου, ΔΕΝ είναι διακήρυξις, ούτε αναρχίας, ούτε ελευθεριότητος!
3. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη, τελετουργική και περίοπτος και καταφανής, ΔΕΝ είναι ούτε Φιλοσοφική μικροθρησκεία, ούτε Θεοσοφική Στοά.
4. Η Ελληνική θρησκεία, ως λατρεύουσα αληθείς και υπαρκτές Θείες προσωπικότητες, Θεούς, ΔΕΝ είναι Θεατρική ψευδοθρησκεία αποδίδουσα τιμάς εις συμβολικάς προσωποποιήσεις αρετών ή καταστάσεων ως η "Θρησκεία της Δημοκρατίας" της Γαλλικής Επαναστάσεως!
5. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία με πλήρες σωτηριολογικόν μεταφυσικόν περιεχόμενον. Η Ελληνική θρησκεία ΔΕΝ είναι Μαγεία, επωδές και λέξεις ισχύος και κατάδεσμοι· ΔΕΝ είναι Συνταγή μεταφυσικής μαγειρικής με μυστήριες τελετές και πρακτικές, ΔΕΝ είναι ούτε Γιόγκα, ούτε Τάντρα!


 

==========

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

EARL DOHERTY : JESUS, NEITHER GOD NOR MAN!

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ!!! ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! [pdf γιά άμεσο διάβασμα ή κατέβασμα]

https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKcFJCYlpfU1BBVDQ/view?usp=sharing
κλικ στην εικοναΣάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Η ΚΑΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ: Α) Στον Ομηρο εχομε την ολική καύσι επί ανοικτής πυράς. Στο Νεκροταφείον του Κεραμεικού των Αθηνών Β) της Γεωμετρικής εποχής έχομε πλήρη καύσι και τεφροδόχους . Γ) των Κλασσικών χρόνων έχομε 1. Τεφροδόχους πλήρους καύσεως ενταφιασμένες στην βάσιν του μνημείου (π.χ. οι στήλες των κερκυραίων προξένων), 2. Την καύσιν εντός της σαρκοφάγου. Σε άλλα αθηναϊκά νεκροταφεία έχομε την ατελή καύσι, όπου τα οστά διατηρούνται, πλένονται και ενταφιάζονται εντός κίστης. Ατελής καύσις παρατηρείται και στους Μακεδονικούς τάφους (ιδε το χρυσό κουτί των οστών της Βεργίνας).

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

75 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ75 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://hercolano3.blogspot.gr/

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ -- ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ --ΕΔΩ:
https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKSDBKVkp3ZlVNaU0/view?usp=sharing


Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΑΜΟΝ ΩΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016"
-----
ΑΝΝΑ και ΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΛΓΑ
ΔΙΟΤΙΜΑ
ΛΥΚΙΑ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

"ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστάς της επιτυχίας της εκδηλώσεώς μας "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016".
Ευχαριστούμε τους προσελθόντας φίλους και των ιερατικόν μας κύκλον, τους οργανωτάς και τους συμμετέχοντας στο θεατρικόν δρώμενον και ιδίως τον σκηνοθέτη κ. Κοντογιάννη. Ευχαριστούμε τα μέλη του "ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ" που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμώς τις "ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ" διά την αρτίαν και ανωτέρας ποιότητος κινηματογράφησιν της εκδηλώσεως! Φυσικά, χίλια ευχαριστώ στην ψυχήν της διοργανώσεως, την Χρύσα Ζαφειροπούλου! Ευχόμεθα εις όλους υγείαν και χαράν και του χρόνου! --- Παν. Μαρίνης


Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ
-------------
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΙΕΡΟΝ "ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ", ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
-------------

ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΙ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΕΟΙ-ΝΟΜΟΙ-ΖΩΔΙΑ
(ιδιόμορφον, οι Θεοί ΔΕΝ αντιστοιχούν στους συνήθεις νόμους εφ' ων κυριαρχούν κατα τους μήνας)

1. ΘΕΑ ΕΣΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΖΥΓΟΣ

2. ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΖΩΗΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ

3. ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ

4. ΘΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΝΟΜΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΣ - ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

5. ΘΕΑ ΗΡΑ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ

6. ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ -ΝΟΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ - ΙΧΘΕΙΣ

7. ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ -ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ

8. ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ

9. ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΔΙΔΥΜΟΙ

10. ΘΕΟΣ ΕΡΜΗΣ -  - - ΚΑΡΚΙΝΟΣ

11. ΘΕΟΣ ΖΕΥΣ - - - ΛΕΩΝ

12. ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΗΡ - - - ΠΑΡΘΕΝΟΣ